Toldiház

Alsótold és környéke

Balassagyarmat
Pannónia Motorkerékpár Múzeum
2660 Balassagyarmat, Kossuth út 1.

A város központjának egyik pincéjében található a motorkerékpár múzeum. A magángyűjtemény 23 db Pannónia motorkerékpárt, felszereléseket, tartozékokat, a márka történetével, a város motorsportjával kapcsolatos dokumentumokat, fotókat tartalmaz.
A kiállítás a Kossuth u 1. sz. alatti pincehelyiségben tekinthető meg, keddi napokon 14:00-18:00 óra között, de alkalmi megtekintésre is van mód, ifj Szakács Lászlóval történő előzetes egyeztetéssel, 14.00 óra után a 06 30/746-1806 mobiltelefonon.
Tel: 06 30/746-1806

Csesztve
Madách Imre Emlékmúzeum
2578 Csesztve, Kossuth út 76
Tel: 20/423-2188
Web: www.nograd-muzemok.hu
Nyitva: K-V: 10:00 – 14:00 (Előzetes bejelentkezés alapján)
Belépő: 6-26 éves korig 200 Ft
26-62 éves korig 400 Ft
62-70 éves korig 200 Ft

A csesztvei emlékmúzeum Magyarország egyetlen Madách – emlékhelye. A nógrádi kisközség kúriájában Az ember tragédiájának költője 1844 decembere és 1853 szeptembere között lakott. Számos verse, levele, vallomása kelteződött Csesztvéről. Itt élte házassága első, boldog esztendeit 1845 után Fráter Erzsébettel.
1862 augusztusában nevezetes találkozás színhelye volt az udvarház: ahogy arra emléktábla is emlékeztet, itt fogadta a Tragédia felfedezőjét, Arany Jánost.
Az egykori családi kúriában berendezett kiállítás végigkíséri a Madách-család történetét, felidézi a kort, átfogó képet nyújt Madách Imre életéről és művészetéről középpontba állítva Az ember tragédiáját, szemlélteti a mű jelentőségét a világirodalomban és a világszínpadon, bemutat számos, az író és műve ihlette képzőművészeti alkotást, valamint utal a szűkebb haza, Nógrád megye hagyományápolásra is.

Dejtár

Tájház
Tájházunk átadására 2003. augusztus 23-án került sor. Tájházunkban bemutatjuk a régi paraszti élet tárgyi, tevékenységbeli, viseletbeli emlékeit, valamint Dejtár népviseletének gazdagságát egy középparaszti portán. Itt mutatkozhatnak be településünkön és máshol alkotó és élő tehetséges fiatalok és művészek alkotásaikkal.
Cím: 2649 Dejtár, Szabadság út 59.
Tel: 35-546-003
E-mail: dejtarph@dunaweb.hu

Drégelypalánk
Szondi Kiállító terem és Drégely Vára
Cím: 2646 Drégelypalánk, Fő út 22. Tel: 35/567-070 Nyitva: Előzetes bejelentkezés alapján. E-mail: pasztorildiko@is.hu

Az 1552. évi ostromról, Drégely várának történetéről, valamint a vitéz kapitány, Szondi György életéről készült írásos és képi anyagok találhatók meg a kiállító teremben. Az ide látogató betekintést kap Drégelypalánk község jelenéről is.
A falu történelmi múltja egészen a török időkig nyúlik vissza, abba az időbe, amikor a nemzet élet-halál harcát vívta a pogány törökkel. A településtől mintegy 4-5 kilométerre áll Drégely sziklavára, ahol az 1552-es ostrom idején Szondi György várkapitány 146 katonájával együtt hősi halált halt. Drégelyvár a nemzeti örökség része.
A Drégelyvár Alapítvány 1990-ben vállalta fel a rom állagmegóvó helyreállítását, néhány éve folyik a vár régészeti feltárása, részbeni rekonstrukciója és állagvédelme. Szeretnénk a várat, mint kegyeleti helyet tovább építeni, hogy méltóbban tiszteleghessünk a Szondi György és vitéz katonái előtt. A vár hősi helytállásról és hazaszeretetről üzen a mának, az idelátogató turistáknak, a kései unokáknak. Jelentős idegenforgalmi, turisztikai vonzerő, évente több tízezren látogatják meg. (általános és középiskolás osztályok az ország minden részéről, bakancsos turisták, cserkészek, nyugdíjas csoportok) Drégelypalánkról zöldutas gyalogtúrák indíthatók Drégely várához, a Hévíz-patak mellett az “Apródok Útján” tanösvény mentén. Testet és lelket gyönyörködtető sétákat, történelmi és kulturális élményeket kínálunk az idelátogatóknak.
A Szondi-hagyomány ápolásával, évente megrendezésre kerülő várjátékokkal adózunk a végvári hősök emlékének.

Mohora

Mauks Ilona Emlékkiállítás
Cím: 2698 Mohora, Rákóczi út 25.
Tel: 35/372-552
Nyitva: előzetes bejelentkezés alapján.

A kiállításnak helyet adó házban lakott Mauks Mátyás főszolgabíró, földbirtokos, akinek Ilona nevű leányát az ifjú Mikszáth Kálmán regényes házasságkötéssel vette feleségül.
A tablókon nyomon követhetők Mauks Ilona életútjának legfontosabb állomásai és mohorai kötődései. Látható egy korabeli olvasó, szobasarok és néhány, Mauks és Mikszáth családhoz kapcsolódó eredeti relikvia is.
A kiállítás előtti emlékparkban található Mikszáth Kálmán, a palóc föld nagy írójának és feleségének bronz mellszobra. Régi idők tanújaként áll az a gesztenyefa, amely alatt “művek születtek és elbeszélések olvastattak fel”.

 

Tolnay Klári Emlékház

Cím: 2698 Mohora, Kossuth út 30. Tel: 35/373-106
2000-ben nyitotta meg kapuit a Tolnay Klári Emlékház Mohorán, mely annak az emlékkiállításnak ad helyet, mely a Művésznő életútját bemutató fényképekből, személyes használati tárgyakból, családi ereklyékből, nagy sikert aratott színházi előadásokat idéző kosztümökből áll áll. Tolnay Klári első kiscipőjétől a legutolsó színpadi lábbelijén keresztül, 60 év feledhetetlen munkássága elevenedik meg a fényképeken. Kitüntetései között a két Kossuth-díj, érdemes és kiváló művész kitüntetés és a középkereszt is látható. A kiállított színpadi ruhák között szerepel a “Katyi ruha”, “Blanche pongyolája”, “Nóra” és “Maude” kosztümjei. A Tolnay család 125 éves zongorája ugyancsak megtekinthető az Emlékházban. Kiállításunk alapja a művésszé válás és a művészetteremtés folyamatát rögzítő több mint 300 fényképfelvétel, melyek még plasztikusabbá, élőbbé teszik a tárlat tárgyait. A kiállításét, mely hűen reprezentálja egy fantasztikus és őszinte művészi életút pillanatait. Képek és tárgyak így válnak jelképpé, az értékmegőrzés jelképévé. Őszintén hiszünk abban, hogy egy ember emlékét a számára becses tárgyakon keresztül méltó módon lehet ápolni, bemutatni, ami a feladattól rögtön küldetéssé magasztosul, ha a század egyik legnagyobb magyar színésznőjéről van szó. A siker pedig ez esetben semmi más nem lehet, minthogy minél többen belépjenek a Színészkirálynő, Tolnay Klári titokzatos világába. Szeretettel várjuk a színház- és művészetkedvelő közönséget.
NYITVA:
Április 1 – október 31. naponta 9-16 óráig (hétfő kivételével) ünnepnapokon is novembertől márciusig időszakosan. Előzetes bejelentkezés esetén fogadásukat a nyitvatartási időn kívül is biztosítjuk!
További információ és bejelentkezés: Gondnokság: 06/30 9128 135 Emlékház: 06/35 373-106 Belépődíjak: Felnőtt: 350 Ft Nyugdíjas: 300 Ft.

Cserhátsurány
Helytörténeti Gyűjtemény
Cím: 2676 Cserhátsurány, Dobó Katica út 3.
Tel: 35/357-363
Nyitva: Előzetes bejelentkezés alapján.
Belépő: nincs.
Szalai Istvánné, Deme Jánosné és Magos Jenő által gyűjtött anyagok, tárgyak bemutatása. Elsősorban használati eszközök, bútorok, ruhák és különösen szép népi szőttesek gyűjteménye.

Orsós Magnó Múzeum
Cím: 2696 Terény, Kossuth
Tel: 35/348-261, 20/91-99802
E-mail: magnó@is.hu

Gyönyörű természeti környezetben, a terényi szőlősoron található az Orsós Magnó Múzeum. A világ legnagyobb gyűjteménye, mely hangrögzítés-technikai, technikai és zenei bemutató. Élő múzeum, élvezetes technika-történeti kalauzolással. Minden magnetofonból a készülék megjelenési évének megfelelő zene szól.

Istállógaléria
2696 Terény, Kossuth út 18/a
E-mail: artteka@freemail.hu
Nyitva: Előre bejelentkezés alapján.
Az Istállógaléria kiállításokat rendez. Lehetőséget biztosítva a művészet különböző területén alkotó ifjú vagy már érett tehetségek bemutatkozásának.

 

Népi mesterségek, kézművesek a kistérségben
Bercel
Draskóczky Melinda – fazekas
2687 Bercel, Kenderváros út 3/1.
Tel: 35/384-443

Dejtár
Tóth Józsefné – népviseletes babakészítő
2649 Dejtár, József Attila út 7.
Tel: 35/346-077

Nagy Lukács Miklósné – népviseletes babakészítő, főkötő készítő
2649 Dejtár, Vörösmarty út 6. Tel: 20/248-0906

Széles Marcell – fafaragó
2649 Dejtár, Kossuth út 15. Tel: 35/346-009

Bodor Evelin Anna – fazekas
2649 Dejtár, Szondi út 1. Tel: 20/486-0660

Varga Sándorné – népviseletes ruhakészítő
2649 Dejtár, Lőrinczi út 44. Tel: 35/346-328

Gálné Csejk Katalin – gyöngyfűző
2649 Dejtár, kossuth út 54. Tel: 35/346-273

Drégelypalánk
Terényi Istvánné (“Manci néni”) – csipke és csuhébaba készítő
2646 Drégelypalánk, Szondi út 1.
Tel: 30/4839-127

Oláh Péterné – Palóc hímzés
2646 Drégelypalánk Szondi út 18.
Tel: 70/631-8003

Bartha István – türelemüveg-készítő
2646 Drégelypalánk Rákóczi út 42.
Tel: 20/553-1770

Galgaguta

Bartos Pálné – tojásfestő
2686 Galgaguta Dózsa György út 28.

Herencsény
Bartus Józsefné – Népművészet Mestere
Herencsény Hunyadi út 14.

Hont
Egyházy Gábor – fazekas
2647 Hont Hunyadi út 26.
Tel: 30/395-8570

Orosz Ágnes – Tiffany-üvegkészítés
2647 Hont Ipoly u. 64

Szanda
Viktor Józsefné – sustyafonó
2697 Szanda, Ady Endre út 1.
Tel: 35/348-103

Terény
Fáyné Tornóczky Judit – csipkeverés
2696 Terény, Kossuth u. 7.
Tel: 20/519-0927

Szedlák József – nemez
2696 Terény, Petőfi út
Tel: 20/329-2761
Helyi termékek

Drégelypalánk

PIROSKA – Házi főzésű lekvárok, szörpök
Oláh Péterné
2646 Drégelypalánk, Szondi út 18. Tel: 70/6318003

ANDREA – Házi főzésű lekvárok és szörpök
Géringerné Méder Andrea
2646 Drégelypalánk, Vasút 25.
Tel: 70/2032-482

RADOS MÉHÉSZET
Rados Gábor
2646 Drégelypalánk Honti út 8.

MIKLÓS MÉHÉSZET
Miklós Gábor
2646 Drégelypalánk Móricz Zsigmond út

Csipketerítők, díszek
Terényi Istvánné
2646 Drégelypalánk Szondi út 1.
Tel: 30/4839127

Herencsény

Herencsényi Fonó
2677 Herencsény, Kossuth út 50.
Tel: 35/357-101

Kézműves foglalkozások szervezése, szövés, fonás, tojásfestés, hímzés

Érsekvadkert
Vitéz Gábor – méz
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 51/a
Tel: 35/340-297

Helytörténeti Emlékház
2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 97.
Tel: 35/340-068

A megmentett emlékek Nógrád megyei mércével mérve is páratlan mennyiségben és gazdagságban tárulnak elénk a ház látogatásakor Az emlékházban lehetőség van rendhagyó órák és iskolásfoglalkozások számára: népi játékok készítése, szövés, fonás.
www.ersekvadkert.hu

Szanda
Koplányi János – méz
2697 Szanda, Rákóczi út 12.
Tel: 35/348-526

Terény
Terényi kecskesajt
Mucsina Gyula
2696 Terény, Arany J.
Tel:

Terényi házi méz
Csernyi János
2696 Terény, Kossuth út.

“házi szörp és lekvár”
Fáyné Tornóczky Judit
2696 Terény, Kossuth u. 7.
Tel: 20/519-0927