Toldiház

CSEMETE PROGRAM (5-7 év)

Köznevelési törvényünk szerint a tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Főszabály szerint ez hatévesen történik, a törvény azonban ettől eltérő megoldásokat is lehetővé tesz. A tanköteles korba lépő óvodások kognitív érettségének, fizikai és pszichés alkalmasságának állapotfelmérése során objektív képet kapunk a gyermek :

– szomatikus fejlettségről

– fizikai terhelhetőségéről

– motoros képességeiről, azok rendezettségéről

– testsémájának és lateralitásának kialakultságáról

– szem-kéz koordinációjának állapotáról

– észleléséről, reprodukálásáról

– alak-szín – és formaállandóságáról

– elemi szabályok felismeréséről

– beszédállapotáról

– verbális képességeiről

– rövid – és hosszútávú akusztikus, vizuális és verbális emlékezetéről

– mennyiségfogalmáról és mennyiség ábrázolásáról

– általános tájékozódásáról és gondolkodási képességeiről

– figyelméről, feladattudatáról, motivációs állapotáról

– szociális érettségéről

Mentális érettségük már lehetővé teszi a komplex fejlesztést. Ennek érdekében az állapotfelmérés eredményei alapján kiszűrjük az életkorhoz, illetve az önteljesítményhez viszonyítva gyengébben szerveződő képességeket, valamint meghatározzuk azokat az erősségeket, amelyekre építve hatékony fejlesztési folyamat veheti kezdetét.

Egyéni fejlesztési tervet, kezelési tervet készítünk otthon is jól végezhető és könnyen kivitelezhető játékos tevékenységek beillesztésével. Tehetséggondozásra teszünk javaslatot.

A gyakorlatokat bemutatjuk, szülőnek és gyermeknek egyaránt automatizáljuk, az egyéni vagy kiscsoportos munkaforma előnyét kihasználjuk.

Folyamatos elérhetőségét biztosítjuk szakembereinknek, megerősítve a problémák azonnali feltárásának és megoldásának jelentőségét.

Kontrolláló és kiegészítő vizsgálatokkal erősítjük a fejlesztési folyamat hatékonyságát.

A CSEMETE PROGRAMOT  ajánljuk, ha a gyermek:

– anamnézise terhelő adatot tartalmaz (szülési/születési rendellenességek, egészségügyi problémák, öröklött betegségek/nehézségek, beszéd és/vagy mozgásfejlettsége megkésett)

– társaihoz viszonyítva alulteljesít

– óvodapedagógusa eltérést jelez

– fejlődése egyenetlen

– önbizalma csekély, motivációja alacsony

– tehetséges, egy vagy több területen kiugró teljesítményt produkál

– kiváló szociális képességekkel rendelkezik

– tanulási nehézségének megelőzése fontos

– szülei tanácsot várnak a nevelés bármely területén