Toldiház

PORONTY PROGRAM (0 – 5 év)

Az agy fejlődésével foglalkozó kutatások bizonyítják, hogy a születéstől számított első néhány évben a gyermek egyetlen későbbi életszakasszal sem összehasonlítható mértékben fejlődik. Az 5 éves korig történő mozgásfejlesztés funkcionális jellegű, azaz továbbfejleszti a szükséges szervi (idegrendszer, izomrendszer) funkciókat, így válnak a gyermekek alkalmassá az alapkészségek, alapképességek elsajátítására az alábbiak szerint:

NAGYMOZGÁSOK : hason fekve fejét emeli, majd fordítja és megtartja – hátán fekve fejét, vállát emeli, törzsét emelgeti – hátáról oldalra fordul – támasztékkal ül, fejét stabilan tartva – hason fekve alkarjára támaszkodik és mellkasát felemeli – hátáról a hasára fordul – támaszték nélkül ül – hasáról fordul a hátára – kúszik – kapaszkodva feláll – önállóan felül – mászik – önállóan leül, onnan mászóhelyzetbe hozza magát – segítséggel jár – bizonytalan önálló járás – biztos önálló járás – lépcsőn mászás – lépcsőn járás egylábas – guggolva tud maradni – tud egylábra állni, páros lábbal ugorni, lábujjhegyen járni – szökdécsel – lépcsőn váltott lábbal jár – háromkerekű biciklit hajt … utolérhetetlen 5 éves.

FINOMMOZGÁSOK : kezével játszik, megérint – tárgyak felé nyúl – megragad, ráz, szájba vesz – tárgyakat megtart, egyik kézből a másikba vesz – megfogott tárgyat egy másikhoz ütöget – mutatóujj és hüvelykujj használatával fog, illeszt – labdát gurít – cipőt lehúz – labdát dob, elkap – cipőt kifűz – nagylyukú gyöngyöt fűz – kigombol – lengőfirkái vannak – gyurmázik – konstruáló játéktevékenység jellemzi – alapformákat ábrázol – önállóan öltözködik … képzeletszerűen ábrázoló 5 éves.

BESZÉDFEJLŐDÉS : differenciált sírás – gőgicsélés, torokhangok – folyamatos változatos gőgicsélés, hangos kacagás – azonos hangokat kétszer ejt – érti a szót, figyel – árnyalt gagyogás, gyakran: ah-oh-bu-ma-da-ba ,ismétel is – első szavak: mama, baba… – nevére reagál – érti a kérést – kifejezi a kérést – passzív szókincse bővül – aktív szókincse bővül – mondatokban beszél – hangzói tisztulnak – rövid memoritereket visszamond – köszön – egyszerű bővített mondatokban beszél – versikéket, dalokat felidéz – összetett  mondatokban beszél – gyakran kérdi a tárgyak nevét, az ismeretlen fogalmak meghatározását – személyi adatait közli – önálló, problémamegoldó gondolkodást közvetít – cselekménysorozatot közöl – beszéde tartalmilag adekvát, egyes hangzói még logoterápiára szorulhatnak … kommunikatív, nyelvtani elemeket használó 5 éves

A PORONTY PROGRAMOT ajánljuk, ha a gyermek:

– anamnézise terhelő adatot tartalmaz (szülési/születési rendellenességek, egészségügyi problémák, öröklött betegségek/nehézségek, beszéd és/vagy mozgásfejlettsége megkésett)

– a leírtakat nem / vagy csak részben produkálja

– egyes tevékenységeket, szakaszokat kihagyott

– esetében mindez nem elég harmonikus, nem eléggé koordinált

– tevékenységeit megkésettnek véli a szülő vagy a vele foglalkozó pedagógus

– bármely területen megerősítésre szorul

– játéktevékenysége egysíkon mozog

– változatos, kellemes környezetben személyre szabott tanácsokkal segíthető